Naoko YOSHIMOTO

 

t o p

w o r k s@-@"river of oblivion" 2008

b i o g r a p h y

n e w s

l i n k

c o n t a c t

 

 

 
river of oblivion

"river of oblivion" 2008
bleached clothes

 

 

river of oblivion (detail2)

detail1

 

river of oblivion (detail3)

detail2

 

river of oblivion(whole)
whole

 

 

Copyright (C) 2009 NAOKO YOSHIMOTO All Rights Reserved.
/
English